Velkommen til Valnesfjord båtforening

Valnesfjord båtforening er en båtforening med småbåthavn i Skaftvika i Valnesfjord. 

Foreningens formål er å skaffe hensiktsmessig havneplass for medlemmenes båter. Ivareta medlemmenes båtinteresser, samt å virke for godt sjømannskap 

Vi vil være en båthavn for de som bor i Valnesfjord, og bevare et lokalt engasjement for havna.