Medlemskap

Vi vil være en båthavn for de som bor i Valnesfjord, og bevare et lokalt engasjement for havna.

Medlemsavgiften er på 400,- pr. år

Som medlem får du mulighet til å bruke båtutsett og du får mulighet til å kjøpe eller leie båtplass i havna, eller kjøpe plass i Kajakknaustet.

Medlemskap i Valnesfjord båtforening er forbeholdt deg som har adresse 8215 Valnesfjord. Dette ble bestemt på årsmøtet 2014, og medlemmer som har meldt seg inn før dette har fortsatt medlemskap. 

For tiden har vi venteliste på båtplass. Det forutsetter medlemskap å stå på ventelisten.

Innmelding og forespørsel om å settes på venteliste for kjøp av plass skal skje via epost til valnesfjord.batforening@gmail.com 

Medlemskap

Styret 

Vedtekter og Havneregler