Styret

  • Leder: Fred Østli Mobil 92 68 21 07 Epost fred.ostli@gmail.com 
  • Styremedlem Viggo Joakimsen Mobil 97 01 84 90 Epost 
  • Kasserer Tor Jonny Gåsver Mobil 90 12 87 31 Epost tor.j.gasvar@gmail.com  
  • Styremedlem Trond Inge Olsen Mobil 48 17 16 22 Epost trond_inge.olsen@nexans.com 
  • Styremedlem Tor Ove Karlsen 95191215  Epost tok@saspon.com  
  • Styremedlem Jan Helge Nilsen. Mobil 412 12 068 Epost janh.nilsen@gmail.com  
  • Styremedlem  Geir Arne Bringsli 95974988  Epost geir.arne@live.no
  • Varamedlem Per Astad Mobil 99 74 46 80 Epost per.astad@tele2.no 

Medlemskap

Styret 

Vedtekter og Havneregler