Styret

  • Leder: Fred Østli Mobil 92 68 21 07 Epost fred.ostli@gmail.com 
  • Styremedlem Viggo Joakimsen Mobil 97 01 84 90 Epost 
  • Kasserer Tor Jonny Gåsver Mobil 90 12 87 31 Epost tor.j.gasvar@gmail.com  
  • Styremedlem Trond Inge Olsen Mobil 48 17 16 22 Epost trond_inge.olsen@nexans.com 
  • Styremedlem Magne Kristiansen Mobil 45 84 74 54 Epost magne.kristiansen@sbnett.no 
  • Styremedlem Tom Seljeås Mobil 91 11 11 85 Epost tom.seljeaas@fauskekommune.no 
  • Styremedlem  Geir Arne Bringsli 95974988  Epost geir.arne@live.no
  • aramedlem Per Astad Mobil 99 74 46 80 Epost per.astad@tele2.no