Båtplasser

Valnesfjord båtforening har 56 båtplasser. Det er for tiden venteliste på båtplasser. Forutsetning for å stå på venteliste er medlemskap i foreningen, og at man har sendt en henvendelse med ønske om båtplass

Kategori og priser

Kategori 1: 2,5 meter - Pris: 14 500,-

Kategori 2: 3 meter - Pris 16 000,-

Kategori 3: 3,5 meter - Pris 18 000,-

Havneavgift:

Dugnadsplikt for de som har plass: 10 timer dugnad pr år. Man kan kjøpe seg fri fra dugnadstimer for 150,- pr time